Loading

Giới thiệu dự án

Chủ Đầu Tư

Cty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (USA)

Trạng Thái

Đã hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Hợp đồng: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao 02 tổ Máy phát điện với CS: 2x750KVA.

Khách hàng: Cty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (USA).

Dự án cùng loại

Bắt đầu: 4/2011.
 

Hoàn thành: 8/2011.