Loading

Giới thiệu dự án

Chủ Đầu Tư

Công ty CP Cán thép Thái Trung

Trạng Thái

Đã hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Công suất: 500.000 tấn/năm.
 

Hợp đồng:
Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao: hạ tầng, phục vụ chiếu sáng bên ngoài, cung cấp điện hạ thế, máy phát điện dự phòng, thiết bị trạm bù.
 

Khách hàng: Công ty CP Cán thép Thái Trung.

Dự án cùng loại

Bắt đầu: 12/2011.
 

Hoàn thành: 6/2012