Loading

Giới thiệu dự án

Chủ Đầu Tư

Ban Quản Lý Các Dự An Đầu Tư – Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP. HCM

Trạng Thái

Đã hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao 02 Trạm ngắt trung thế và Máy biến thế tự dùng. 

Khách hàng: Ban Quản Lý Các Dự An Đầu Tư – Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP. HCM.
 

Dự án cùng loại

Bắt đầu: 12/2004.
 

Hoàn thành: 04/2005.