Loading

Giới thiệu dự án

Chủ Đầu Tư

Trung tâm Quản lý Bay Miền Trung

Trạng Thái

Đã hoàn thành

Địa Điểm

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Thông tin chi tiết dự án

Hợp đồng:

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống tủ hợp bộ trung thế 24kV.

Dự án cùng loại

Bắt đầu: 08/2002.

Hoàn thành: 09/2002.