Loading

Kỹ thuật số

CHUYỂN ĐỔI SỐ
  • Tư vấn, thiết kế, thi công và triển khai các hệ thống công nghệ thông minh để hỗ trợ toàn bộ các thiết bị, máy móc (dù được sử dụng phổ biến hay không)
  • Duy trì nền tảng thông minh, đảm bảo "Tính kết nối" cũng như "Tính thông minh" của hệ thống
  • Áp dụng vào các hệ thống khác nhau của một tòa nhà hay phân xưởng nhà máy bất kỳ (như hệ thống cơ, điện, nhiệt, điều hòa thông gió v..v)
MÔ HÌNH XÂY DỰNG THÔNG TIN (BIM)
  • Thiết kế mô hình thông tin tòa nhà