Loading

NĂNG LƯỢNG

·          Năng lượng tái tạo (từ chất thải, gió, nắng, thủy triều, sóng biển,…)

·          Nhà máy điện

·          Phát điện

·          Truyền tải và phân phối điện

·          Hệ thống thứ cấp

·          Tủ chuyển mạch, tủ đóng cắt, tủ hòa đồng bộ, hệ thống bù công suất