Loading

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

00:58 /June 02, 2021

Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 17/04/2021 diễn ra thành công tốt đẹp

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội:

Bình luận:
Tin liên quan: